Codul Etic CPI

   1. Codul Etic CPI   

1.1 General
In practica sa, agentul profesionist va da dovada de competentele sale justificandu-si astfel garantiile si calitatile.

EL/Ea va :
– Fi la curent cu toate modificarile legislative, toate informatiile si evenimentele care au influenta asupra activitatilor care i-au fost incredintate ;
– Cunoaste descrierea si dinamica pietelor asupra carora trebuie sa ii sfatuiasca pe clienti.
– Nu va accepta nici o activitate care este in afara gamei sale de cunostinte, decat pentru a asigura, cu ajutorul unui specialist si cu consimtamantul clientului, care vor fi limitele activitatii sale.
– El insusi si angajatii sai vor urma cursuri continue de training si specializare care le va permite sa se adapteze la schimbarile procedurale si legislative din domeniul in care opereaza.
– Pentru angajatii sai, va facilita activitatile de trainig privind piata imobiliara la nivel local, regional si national.

 1.2 Relatia cu clientii
In relatiile cu clientii, agentul profesionist va actiona cu :

Constiinta profesionala

El/Ea va :
– Da dovada de constiinta profesionala necesara pentru a duce la bun sfarsit tranzactia in care este implicat sau care i-a fost incredintata.
– Actiona cu moderare si precautie pentru a nu periclita interesele sale si ale clientilor sai.
– Proteja si promova interesele legitime ale clientilor sai ; sfaturile si loialitatea sa fata de client nu trebuie sa conduca la un compotrament neloial si lipsit de respect fata de partile implicate in tranzactie
– Proteja clientii sai de fraude, prezentari incorecte sau practici gresite in ceea ce priveste sectorul imobiliar si va intreprinde activitati de eliminare din comunitatea din care face parte a activitatilor care pot prejudicia demnitatea sau profesionalismul meseriei de agent imobiliar sau administrator de imobile.

Discretie

El/Ea va :
– Se va considera obligat, indiferent de circumstante, sa pastreze discretia privind clientii sai si tertele persoane implicate si se va asigura ca si ceilalti angajati ai sai actioneaza cu acelasi grad de discretie.

 Integritate

El/Ea va :
– Nu va achizitiona, in intreg sau in parte, sau nu va cere altcuiva sa achizitioneze proprietatea care face obiectul tranzactiei fara a-l informa pe client de acestea.
– Va informa clientul daca proprietatea care face obiectul tranzactiei este in intreg sau in parte a sa.
– Nu va accepta o activitate de estimare sau evaluare pentru o proprietate pe care o detine sau intentioneaza sa o achizitioneze, exceptie facand cazul in care el/ea indica cele mentionate mai sus in raportul de evaluare
– Nu va primi nici un comision, reducere sau cota din profit fara a obtine in prealabil consimtamantul acestuia, iar alegerea furnizorilor si facturarea acestora va fi un proces transparent.
– Nu va aranja sau contracta furnizori sau servicii de la o ruda apropiata sau de la vreo firma in care detine interese fara a-l anunta in prealabil pe client de implicarea sa.
– Nu va da spre vanzare, inchiriere sau administrare vreo proprietate fara a i se fi cerut astfel, in scris.
– Nu va face discriminari in functie de sex, credinte, rasa sau origine
– Va intreprinde toate formalitatile si va furniza toate informatiile necesare sau cerute de parti
– Va actiona transparent in ceea ce priveste partile implicate
– Va folosi mijloacele de promovare si publicitate adecvate activitatii de vanzare sau inchiriere, respectand regulile si obiceiurile partilor implicate si colegilor sai.
– Va transmite clientilor toate informatiile si propunerile primite referitoare la proprietatea ce se vrea vanduta sau inchiriata.

– se va asigura ca obligatiile si promisiunile financiare ce rezulta din contractele incheiate sunt stabilite in scris, evidentiind intelegerile intre parti, fiecare primind un exemplar in original al contractului, la semnarea acestuia.
– Se va asigura ca intelegerile ofera, fara echivoc, informatii corecte si care tind sa armonizeze interesele partilor, fara a oferi avantaje sporite uneia sau celeilalte.
– vor face publice tarifele percepute pentru serviciile prestate
– se va asigura ca orice alte activitati sau servicii conexe sunt executate cu maxima maxima transparenta si nu prejudiciaza interesele vreuneia din parti.

1.3. Relatia cu colegii

Fraternitatea intre colegi

El/Ea va:
– se va asigura ca exista o competitie loiala, in special in momentul inceperii sau terminarii relatiilor cu un client;
– se va asigura ca relatiile dintre el si colegii sai sunt intotdeauna sub semnul curtoaziei si respectului;
– daca un coleg ii va cere opinia in vreo problema, acesta il va ajuta pastrand o atitudine de curtoazie si respect fata de respectivul coleg;
– va mentine aceasta profesie la nivelul cel mai inalt incurajand trainigul vocational;
– va contribui la publicarea unor rapoarte imobiliare specializate pentru a permite celorlalti agenti din domeniu sa ofere publicului informatii exacte;
– se va abtine de la orice comportament care poate aduce prejudicii morale sau materiale colegilor sai si profesiei pe care o practica.
– pentru a contribui la imbunatatirea calitatii profesiei pe care o practica, va impartasi cu colegii sai din experienta pe care o acumuleaza, prin aceasta activitate incercand sa se ajunga la o imbunatatire a serviciilor prestate
– nu va solicita serviciile vreunui coleg sau angajat fara stirea acestuia
– va evita orice conflict cu colegii sau angajatii sai, care ar putea prejudicial relatia cu clientii

2. Aspecte financiare

2.1 Asigurarile financiare si profesionale

Daca administratorii de imobile sau agentii imobiliari colecteaza sume in numele clientilor lor, trebuie sa aiba o asigurare financiara – daca este in conformitate cu regulamentele nationale – si, in orice caz, trebuie sa aiba asigurare profesionala pentru:

– raspunderea pe care agentul imobiliar sau administratorul de imobile o are pentru fondurile care ii sunt incredintate de clienti;
– raspunderea pe care agentul imobiliar sau administratorul de imobile o are din desfasurarea activitatii imobiliare sau de administrare;
– garantia financiara sau asigurarea profesionala poate fi emisa de o banca care ofera ipoteci, de o banca comerciala, o companie de asigurari, o companie financiara specializata sau orice alta companie care ete autorizata a emite astfel de garantii sau asigurari;
– suma asigurarii financiare sau a asigurarii de raspundere civila profesionala trebuie sa fie intre 25.000 euro si 200.000 euro.
– Trebuie obtinut un certificat care sa ateste existenta acestor tipuri de asigurari si acesta trebuie afisat, la punctual de lucru, intr-un loc cat mai la vedere; daca activitatea se desfasoara pe internet, certificatul trebuie afisat la vedere pe website.

2.2 Directiva Europeana 91/308/EC amendata de Directiva 2001/97/EC adoptata pe 4 Dec 2001 privind prevenirea folosirii sistemului financiar pentru spalarea banilor sau finantarea activitatilor teroriste.

Agentul imobiliar profesional sau brokerul imobiliar si administratorul de imobile se obliga sa respecte Directiva Consiliului European si Legislatia Europeana.

2.3 Codul de Conduita pentru agentii imobiliari si administratorii de imobile din domeniul E-Commerce-ului.

2.3.1 Definitii si Aplicabilitate

2.3.1.1 Definitii

Pentru scopul acestui cod de conduita, urmatoarele definitii se vor aplica:
– e-commerce: activitati comerciale, comunicatii si tranzactii desfasurate, incepute sau finalizate folosind metode electronice;
– consumator: orice peroana neutral care activeaza in scopuri ce sunt in afara profesiei sau afacerii ei;
– semnatura electronica: date in forma electronica care sunt atasate sau associate in mod logic cu alte date in format electronic si care servesc drept metoda de autentificare.

2.3.1.2 Aplicabilitate

Agentii imobiliari si administratorii de imobile vor aplica aceste reguli de buna purtare in activitatea lor de e-commerce, in toate situatiile si in toate intalnirile cu clientii.

2.3.2 Prevederi generale

2.3.2.1 Principii generale

- Agentii imobiliari si administratorii de imobile isi vor desfasura activitatea in asa maniera incat sa asigure transparenta si aplicabilitatea dispozitiilor legale aplicabile, toate codurile de conduita la care au aderat si confidentialitatea datelor cu character personal si a drepturilor de proprietate intelectuala;
– Isi vor respecta angajamentele si se vor asigura ca informatiile pe care le furnizeaza sunt exacte si ca procedurile folosite pentru ducerea la bun sfarsit a tranzactiilor, incheierea contractelor si efectuarea platilor sunt desfasurate in siguranta. Nivelul de siguranta oferit clientilor va fi echivalent aceluia care ar garanta satisfactia acestora in cadrul tranzactiilor de acest gen.
– Agentii imobiliari si administratorii de imobile se angajeaza la prestarea unor servicii la calitatea garantata doar daca clientii le furnizeaza informatii complete si corecte.

2.3.2.2 Informatii despre agentii imobiliari si administratorii de imobile si firmele la care acestia lucreaza

Urmatoarele informatii la fel ca si orice alte informatii care pot fi considerate folositoare si relevante despre persoanele care lucreaza in domeniul imobiliar trebuie sa fie, permanent, usor si direct accesibile:
– numele agentului imobiliar sau al administratorului de imobile si, daca este necesar, numele si tipul de societate;
– adresa completa a sediului firmei la care lucreaza;
– datele sale de contact, inclusive adresa de e-mail astfel incat, sa poata fi contactat(a) rapid si cu usurinta si sa asigure o comunicare directa si eficienta;
– numerele de inregistrare ale firmei (la Registrul Comertului, Codul Fiscal, etc.)
– valoarea TVA;
– daca este cazul, autorizatiile si certificatele si informatii despre institutiile care au eliberat acele certificate.

2.3.2.3 Informatii privind ante-contractele

In momentul ofertarii se vor face cunoscute clientului intr-un mod clar si inteligibil urmatoarele informatii (si orice alte informatii aditionale necesare in cazul respectiv):
– identitatea si adresa completa a agentului imobiliar sau a administratorului de imobile si, daca este cazul, datele firmei la care lucreaza;
– o descriere exacta a proprietatii si a serviciului prestat;preturile vor fi exprimate in Euro;
– Termenele si conditiile de plata si de implementare a contractului;
– existenta sau absenta unui drept de renuntare/anulare a contractului (cu sau fara plata unei penalizari. In engleza: right of renunciation )
– durata contractului si daca este sau nu posibila prelungirea acestuia prin intlegere tacita;
– modul de plata si valuta preferata;
– clauzele generale care vor fi aplicabile; acestea vor fi usor de identificat si accesat si vor fi redactate in limbile in care este scris site-ul;
– procedura de redactare si trimitere a reclamatiilor si orice metode extrajudiciare de rezolvare a conflictelor;
– jurisdictia de competenta (competenta);
– legile care se aplica (the governing law).

2.3.2.4 Informatiile care vor fi furnizate

Toate mesajele communicate de agentii imobiliari si administratorii de imobile sau orice alte mesaje care pleaca din partea firmei la car eacesytia lucreaza trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– sa fie clare si usor de identificat;
– persoana fizica sau juridica careia ii sunt adresate trebuie sa fie clar identificata. 

2.3.2.5 Siguranta tranzactiilor imobiliare

Pentru a asigura siguranta tranzactiilor imobiliare, agentii imobiliari si administratorii de imobile isi vor lua totate masurile rezonabile de protectie in ceea ce priveste computerele si sistemele comunicationale folosite.

Clientii vor fi informati care sunt formele de semnaturi electronice acceptate de agenti si administratori si, dacaceste cazul, de organizatiile independente care au autorizat asemenea semnaturi elecronice.

Clientilor li se va atrage atentia asupra faptului ca trebuie sa isi protejeze confidentialitatea datelor in momentul in care sis creaza semnatura electronica ( de ex: coduri, parole, etc.).

Agentii imobiliari si administratorii de imobile vor utilize canale sigure de transmitere a datelor, mai alea in ceea ce priveste cele legate de efectuarea platilor.

2.3.2.6 Linkurile catre alte site-uri

Cand agentii imobiliari sau administratorii de imobile posteaza linkuri catre alte site-uri, isi vor anunta clientii ca este posibil ca acele site-uri sa nu le ofere acelasi grad de siguranta.

2.3.2.7 Reclamatii si rezolvarea disputelor

Agentii imobiliari si administratorii e imobile isi vor anunta clientii car eeste procedura privind depunerea reclamatiilor si, dacaeste cazul, car esunt metodele extrajudiciare de rezolvare a conflictelor.

Aceste informatii for fi furnizate in limba pe care clientul a ales-o in momentul accesarii siteului si in limba in care si-a creat semnatura electronica pentru contract.

Unui client care dorecte sa depuna o plangere i se va spune ca trebuie intai sa contacteze agentulimobiliar sau administratorului de imobile ale carui date de contact ii vor fi communicate in functie de problem ape care doreste sa o reclame. Persoana aleasa sa rezolve problema trebuie sa faca asta in cel mai scurt timp posibil.

 Daca clientul nu este multumit de raspuns sau de propunerea de rezolvare amicala pe care a innaintat-o agentul imobiliar sau administratorul de imobile atunci, daca este posibil, isi va prezenta cazul institutiilor legale competente sau extrajudiciale mentionate in articolul 6.

2.3.2.8 Concluziile contractului

Inainte de incheierea contractului, clientul va primi o copie integrala a acestuia.

Pana la semnarea si incheierea definitiva a contractului, clientul va avea posibilitatea sa aduca completari si modificari la acesta.

Pana la finalizarea tranzactiei, agentul imobiliar sau administratorul de imobile va organiza procedurile necesare in 2 etape dupa cum urmeaza:
– prima etapa: agrearea continutului contractului;
– a doua etapa: semnarea efectiva a contractului.

Agentul imobiliar sau administratorul de imobile va confirma primirea semnaturii electronice in cel mai scurt timp. Apoi, contractul ii va fi trimis clientului, in format fizic (pe hartie).

Contractul trebuie sa includa cel putin urmatoarele:
– numele complet al tuturor partilor la contract;
– adresa completa a partilor la contract
– drepturile si obligatiile acestora;
– o descriere cat mai precisa a scopului contractului;
– o descriere cat mai amanuntita a responsabilitatilor si sarcinilor agentului imobiliar sau administratorului de imobile;
– durata contractului;
– daca este sau nu posibila o reinnoire a contractului prin intelegere tacita;
– comisionul agentului imobiliar sau administratorului d eimobile si termenele de plata;
– orice alte informatii necesare unei bune desfasurari a tranzactiei si a contractului.

2.3.2.9 Plata

Agentii imobiliari sau administratorii de imobile nu au voie, in nici o circumstanta, sa accepte plata, in orice forma ar fi aceasta, inainte de semnarea contractului.

2.3.2.10 Protejarea datelor personale

Datele personale ale clientilor trebuiesc procesate in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor personale.

Aceste date trebuiesc:

– procesate cu precizie si intr-o maniera legala;
– colectate pentru scopuri precise, explicite si legitime sin u vor fi ulterior folosite intr-un mod incompatibil cu cele enuntate mai sus;
– sa fie culese fara a abuz, in mod precis si relevant tinand cont de scopul pentru care sunt adunate;
– sa fie, pe cat posibil, actualizate;
– sa fie tinute intr-un format care sa permita identificarea persoanelor de interes pe perioada nu mai lunga decat cea necesara pentru ducerea la bun sfarsit a contractului. Durata de mentinere a acestor date nu trebuie sa depaseasca durata stipulate in legea privind datele personale din tara respectiva.

Informatiile privind procesarea datelor – datele necesare, procesarea lor, etc. – trebuiesc furnizate clientilor care, la cerere, pot accesa respectivele date si, daca este nevoie, le pot corecta. Clientii vor fi informati de drepturile pe care le au si de modul in care le pot exercita.

Clientii pot refuza ca datele lor sa fie transmise unor terte persoane pentru activitati de marketing direct.

3. Recunoasterea mutuala a abilitatilor de exercitare a profesiei

Fara a aduce prejudicii prevederilor legale nationale care, pot fi mai stricte decat acest cod etic, agentii imobiliari si administratorii de imobile se angajeaza sa respecte pregatirea educationala minima ceruta in art. 15 a Directivei Europene privind recunoasterea competentelor si calificarilor profesionale.

4. Camera Europeana de Arbitraj, Mediere si Disciplina privind profesiile din domeniul imobiliar

Observatie: 

Acest regulament organizeaza functionarea Camerei Eurpene de Arbitraj, Mediere si Disciplina si este competenta de a se ocupa de conflictele profesionale aparute intre persoanele care activeaza in domeniul imobiliar din diferitele tari member ale Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European si care sunt member ale unor organizatii profesionale ce sunt member CEPI.

4.1 Scop

4.1.1 Camera Europeana de Arbitraj, Mediere si Disciplina va fi organizata in cadrul CEPI si va avea sediul in interiorul CEPI.

4.2 Structura

4.2.2

ECAMD (Camera Europeana de Arbitraj, Mediere si Disciplina) va fi compusa din 5 consilieri care vor alege, din randul membrilor, un presedinte, 2 vice-presedinti, o persoana responsabila de trezorerie si un secretar.

Pentru scopuri de arbitraj, camera va fi compusa din 3 consilieri alesi de partile implicate in caz. Pentru mediere, camera va fi compusa din 3 consilieri alesi de presedintele ECAMD.

4.2.3
Consilierii vor fi alesi in cadrul Adunarii Generale CEPI dintre candidatii pentru aceste posturi, candidati nominalizati de consiliul de conducere (board of directors) dintre persoanele propuse de asociatiile membre CEPI. Membrii consiliului vor examina si stabili integritatea, intelepciunea si competenta candidatilor propusi.

Consilierii vor fi alesi pentru 1 (un) an si alegerea lor va coincide cu alegerea membrilor din board-ul de directori. Ei vor fi eligibili pentru re-alegere pentru 2 mandate aditionale.

Expirarea mandatului consilierilor ECAMD nu va insemna ca expira si indatoririle acestora de a duce la bun sfarsit cazurile pe rol. Vor duce la bun sfarsit aceste cazuri chiar daca mandatul a expirat, cu prevederea ca acestia trebuie sa fie in continuare membrii asociatilor profesionale afiliate CEPI.

4.3 Conditii de eligibilitate

Pentru a fi considerat eligibil pentru ECAMD si pentru asociatiile membre care vor propune viitorii consilieri, trebuie:

– sa fie membru al respectivei asociatii de minim 5 ani;
– sa fi profesat in domeniu cel putin 10 ani;
– sa aiba o varsta de minim 40 ani.

4.4. Camera de Arbitraj si Mediere

4.4.1
Toate disputele de natura profesionala intre unul sau mai multi membri CEPI sau intre una sau mai multe parti vor fi adresate Camerei de Arbitraj si Mediere, cu conditia ca persoanele sau partile aflate in conflict sa depuna o petite acestei camere sau sa o accepte ca mediator al conflictului.

Partile aflate in conflict se pot adresa si Camerei de Mediere.

In cazul unui arbitraj, membrii asociatiilor membre CEPI implcati in conflict se vor prezenta personal la actiunilor de arbitraj daca curtea va decide in aceasta directie.

Membrii implicate in conflict pot fi asistati de un consilier ethnic sau de un avocat.

Dupa ce disputa va fi analizata, tribunalul de arbitraj va lua o decizie care va fi considerate finala.

4.4.2
Petitia pentru arbitraj trebuie adresata, in scris, presedintelui ECAMD, aceasta depunandu-se la sediul CEPI.

Pentru a sustine introducerea unei petitii (by way of support to an introductory petition), cela care o depune va remite trezorierului ECAMD o pervedere privind taxele ce trebuiesc platite secretarului, in functie de marja descrisa in art 6.7. a acestui regulament. In ceea ce priveste costurile de arbitraj, acestea vor fi suportate de reclamant, in functie de deciziile tribunalului de arbitraj.

Partile implicate vor suporta taxele si onorariile de depunere a plangerii, arbitraj, transport si orice alte cheltuieli necesare rezolvarii disputei intr-un mod corect.

Pe parcursul activitatii de arbitraj, presedintele ECAMD sau consilierul delegate de acesta va incerca sa reconcilieze partile sau sa medieze conflictul.

 Hotararile de arbitraj vor fi redactate si vor contine numele, prenumele, competenta si adresarile partilor implicate, un sumar al faptelor si referiri la legislatia in vigoare, bazele pe care s-au luat deciziile, locul si data de emitere a hotararii de arbitraj si semnaturile membrilor camerei de arbitraj.

Presedintele tribunalului de arbitraj va dispune indosarierea dispozitiilor hotararii de catre secretarul Consiliului Districtului Rural (District Court), exceptie facand cazul in care, partile se dispenseaza de aceste inscrisuri.

Dupa ce tribunalul de arbitraj a primit plangerea, a decis daca este sau nu admisibila, a examinat dosarele si plangerile vor trimite o scrisoare oficiala partilo cerandu-le acestora sa se prezinte in fata curtii de arbitraj in termen de 90 (nouazeci) de zile de la alegerea arbitrilor, cu o anuntare in prealabil de 30 (treizeci) de zile.

 Hotararea finala va fi luata in interval de 60 (saizeci) de zile de la data aparitiei in fata tribunalului si se va trimite o scrisoare oficiala la adresele partilor, continand dispozitiile hotararii, exceptie facand cazul in care partile au renuntat la aceste inscrisuri.

Se poate face apel la hotararea tribunalului in decurs de o (1) luna de la luarea acesteia.

 Daca, in decursul unui process de arbitraj, una din parti nu da dovada de respectul cuvenit tribunalului si se lanseaza in actiuni sau enunturi ofensive, amenintatoare sau defaimatoare, fie verbal fie in scris, tribunalul in cauza, prin vot majoritar, poate decide sa nu arbitreze respectiva disputa si va permite consilierilor atacati sa trimita respectiva persoana in instanta pentru daunele aduse (in cazul in care persoana nu e membra a unei asociatii profesionale) sau sa o aduca in fata Camerei de Disciplina CEPI.

Consilierii vor fi exonerate de orice raspundere personala si hotararile acestora nu vor face CEPI responsabil. Partile implicate in disputa renunta la a actiona impotriva acestora pe aceste baze.

Arbitrii pot primi compensatii, suma fiind stabilita de Board-ul Directorial CEPI. De asemeni, li se pot deduce cheltuielile de transport, functie de deciziile aceluiasi Consiliu de Directori.

4.5.1
ECAMD va functiona ca si Camera de Disciplina la cererea membrilor Asociatiilor Profesionale, a unor terte persoane sua chiar a asociatiilor in sine pentru:
– ofense sau violari ale legilor sau ale codului etic CEPI;
– ofense sau prejudicii pe care un director CEPI este acuzat ca le-a adus.

Membrii asociatiilor membre CEPI aflati in cauza se vor prezenta in fata Camerei de Disciplina la cererea acesteia. Ei pot fi asistati de un consilier tehnic sau de un avocat.

Hotararile disclipinare pot fi pronuntate din oficiu impotriva partii care nu a prezentat argumente legale solide.

Dupa ce examineaza faptele si rezentarile partilor, Curtea de Disciplina va decide cu corectitudine fie -o masura disciplinara rezonabila-, fie -nu este cazul sa se raspunda- (no case to answer).Hotararile Curtii de Disciplina vor fi motivate si nu pot fi apelate.

 4.5.2
Plangerile se pot adrea Curtii de Disciplina de catre un membru al unei asociatii sau o terta persoana.

Curtea de Disciplina poate da urmatoarele penalizari:
– Avertizari;
– Mustrari;
– Observatii;
– Suspendari disciplinare;
– Propuneri de excludere;
– Suspendari preventive.

Avertizarea este data verbal de presedintele camerei si nu este consemnata in dosarul persoanei in cauza.

 Mustrarea este acordata in scris si este inclusa in dosarul persoanei in cauza. O persoana careia i-a fost acordata o mustrare, comite o noua ofensa in interval de 3 ani, va fi considerata -a repeat offender.

Observatia este inclusa in dosarul persoanei in cauza. Decizia acordarii acesteia este comunicata in intregime membrilor CEPI.

Suspendarea preventiva: un membru, persoana fizica sau juridica sau reprezentant al unei organizatii, in momentul in care este implicat intr-un proces pentru activitati liegale sau criminale, poate fi suspendat temporar din functie cel putin pana la solutionarea litigiului.

Si membrii asociatiilor membre CEPI pot fi suspendati temporar din functie in cazul in care sunt implicate in astfel de procese. Decizia de suspendare apartine Consiliului de Directori CEPI si este luata pe baza rapoartelor emise de Curtea de Arbitraj, Mediere si Disciplina.

Suspendarea disciplinara este impusa pentru minim o luna si maxim 12 luni. Membrii suspendati nu vor fi eligibili pentru activitatile desfasurate de asociatiile membre CEPI.

Propunerea de excludere poate fi aplicata drept o sanctiune disciplinara pentru membrii care sunt -repeat offenders- sau cei care au primit sentinte criminale pentru acuzatiile referitoare la profesia lor sau la acte criminale grave.

Propunerea de excludere este trimisa Consiliului de Directori si este inclusa in ordinea de zi a urmatoarei Adunari Generale.

O persoana care primeste, in decursul a 5 ani de la ultima abatere, inca o observatie, o suspendare sau o propunere de excludere este coniderat un -repeat offender-.

 Peroanele care primesc raspunsul -nu este cazul sa se raspunda- (no case to answer) sau sunt absolvite de vina pot cere ECAMD publicarea deciziei pro bono. Publicarea acestei decizii nu poate fi refuzata.

4.6 Organizare

4.6.1

Nici un consilier nu poate fi demis in mod nejustificat.

Un consilier se va declara singur incompetent daca:

– are un interes personal in cazul pe care l-a primit;
– are grade de rudenie pana la gradul 4 cu vreuna din partile implicate in caz;
– a dat, in scris, opinia sa despre caz.

 Un consilier care este la cunostinta cu un astfel de conflict de interese se va abtine

4.6.2

Consilierii ECAMD vor ajunge la concluzia finala bazandu-se pe toate documentele, marturiile sau probele admise de lege. Probele prima facie (la prima vedere) nu sunt necesare.

 Membrii citati nu pot refuza sa apara pentru a depune marturie, exceptie fac cazurile de scutire legala. In cazul absentei nemotivate, persoanei citate i se vor aplica masurile disciplinare adecvate.

Consilierii vor asculta plangerile in limba celui care a depus plangerea si in engleza sau franceza.

4.6.3

In afara cazurilor in care sunt anuntate perioadele de apel, deciziile vor intra in vigoare din momen tul in care au fost luate. In cazul urgentelor anuntate la timp, consilierii vor prescrie masuri preventive asa cum considera de cuviinta, fara a prejudicial cazul.

Hotararile Camerei de Arbitraj, Mediere si Disciplina nu vor fi dezvaluite unor terte persoane, exceptie facand masurile disciplinare. In orice caz, daca sunt de interes public, pot fi publicate excluzand toatele elementele de identificare a partilor implicate.

4.6.4 

Asociatia va lua masurile necesare pentru a asigura siguranta materialelor, articolelor si deciziilor luate de Camera de Arbitraj, Mediere si Disciplina si le vor proteja impotriva dezvaluirii neautorizate.

Dezvaluirea neautorizata a faptelor aduse la cunostinta membrilor Camerei de Arbitraj, Mediere si Disciplina si orice incalcare a confidentialitatii deliberarilor vor fi considerate contraventii grave, atragand penalizari disciplinare, minim in forma unei observatii. Daca incalcarea confidentialitatii a fost facuta de un membru CEPI, acesta este pasibil demiterii pentru contraventii grave.

4.7 Comisioanele platite secretarului (Clerk)

In afara cazurilor de plangeri disciplinare depuse de Consiliul de Directori CEPI, ECAMD, urmarind baremurile de mai jos, va stabili o suma fixa ce va acoperi cheltuielile operative. La sfarsitul misiunii lor, arbitrii vor decide care din parti va plati taxa secretarului sau proportia in care aceste cheltuieli sunt impartite intre partile implicate.

Dupa cum prevede acest regulament, cel care a depus plangerea va achita o suma de minim 250 euro.

Baremul privind plata secretarului: minim 1000 euro.

4.8 Procedura

Prin decizia Adunarii Generale din 30 Martie 2006, acest regulament care organizeaza Camera Europeana de Arbitraj, Mediere si Disciplina intra in vigoare.

STANDARDELE PRACTICII CORECTE ALE COMUNITATII PROFESIONISTILOR IN IMOBILIARE

Termenul de agent sau agent imobiliar care va fi folosit in acest cod defineste atat agentii imobiliari ca persoane fizice autorizate, cat si agentiile imobiliare. Deoarece codul etic poate stabili obligatii care sunt contrare celor definite de lege, in orice imprejurare in care apare o neconcordanta intre codul etic si lege, prevederile legii prevaleaza.

ARTICOLUL 1 Agentii, membrii CPI trebuie sa se informeze si sa fie informati asupra problemelor care afecteaza domeniul imobiliar in zona in care lucreaza, pe plan national si international, astfel incat sa fie capabili sa contribuie in mod responsabil la formarea opiniei publice in aceste probleme.

ARTICOLUL 2 In sprijinul celor carora li se adreseaza pentru apararea intereselor  imobiliare, agentii membrii ai CPI se vor stradui intotdeauna sa fie informati privind legile, initiativele legislative, hotararile guvernamentale, politica locala si conditiile specifice pietei pentru a fi intr-o pozitie care sa le permita sfatuirea corecta a clientilor

ARTICOLUL 3 Agentii, membri CPI, trebuie sa elimine din comunitatea lor orice practica  ce ar putea fi in defavoarea publicului sau ar putea discredita profesia de agent  imobiliar. 

ARTICOLUL 4 Pentru a preveni disensiunile si neintelegerile si pentru a asigura servicii mai bune clientilor, este recomandabila incheierea unui contract de exclusivitate de catre agentii membri CPI daca interesul clientului nu impune contrariul. 

ARTICOLUL 5 In interesul societatii, al asociatilor si al propriilor afaceri, agentii membri CPI vor impartasi benevol cu ceilalti agenti invatamintele propriei experiente, se vor pregati pentru beneficiul publicului, vor fi loiali CPI-ului si activi la munca. 

Articolele 6 la 23 stabilesc obligatii specifice. Nerespectarea acestor cerinte constituie motiv de actiune disciplinara. 

 ARTICOLUL 6 Agentii, membri CPI, nu vor incerca sa obtina nici un avantaj incorect asupra altor agentii si isi vor conduce afacerile astfel incat sa evite orice controverse cu alti agenti. 

ARTICOLUL 7 Prin acceptarea incadrarii ca agent imobiliar, agentii membri CPI se obliga sa protejeze si sa promoveze interesele clientului. Aceasta obligatie de fidelitate absoluta fata de interesele clientului este primordiala dar ea nu il scuteste pe agent de obligatia de a trata corect toate partile implicate in tranzactie. 

Standard practic 7-1 Daca nu se convine altfel in scris, agentul membru CPI va transmite clientului toate ofertele pana la incheierea afacerii. Daca nu se convine altfel in scris intre agentul imobiliar si vanzator, agentul membru CPI nu va mai fi obligat sa continue prospectarea pietei dupa ce o oferta a fost formal acceptata.

Standard practic 7-2 Agentii membri CPI vor transmite clientilor toate ofertele cerute de catre acestia in cel mai scurt timp posibil. 

Standard practic 7-3 In incercarea incheierii unei tranzactii agentii membri CPI nu vor dezinforma deliberat nici una din parti privind valoarea pe piata a proprietatii.

 ARTICOLUL 8 Agentii membri CPI vor evita exagerarea, prezentarea incorecta sau omiterea de fapte pertinente referitoare la proprietate sau tranzactie. Totusi, agentii membri ai CPI nu vor fi obligati sa deconspire neajunsuri latente ale proprietatii sau sa dea informatii in afara domeniului imobiliar. 

Standard practic 8-1 Agentii, membri CPI, nu vor lua parte la emiterea nici unui documentcare prezinta consideratii false.

Standard practic 8-2 In cazul colaborarii intre doi agenti imobiliari membri CPI, acestia vor comunica din timp orice neajuns care ar afecta serviciile celuilalt agent, inainte ca acesta sa fi semnat un precontract cu un potential cumparator. 

Standard practic 8-3 Agentii membri CPI isi vor face cunoscut acest statut atunci cand doresc obtinerea / transmiterea dec informatii de la clienti sau alti agenti.

ARTICOLUL 9 Agentii membri CPI vor practica servicii egale ca nivel profesionalism fara a face diferentieri ale persoanelor in functie de rasa, culoare, religie, sex, handicap, starea familiala sau originea nationala. Agentii membri CPI nu vor face parte din nici o forma de asociere care promoveaza discriminarea impotriva uneia sau a mai multor persoane pe motiv de rasa, culoare, religie, sex, handicap, stare familiala sau origine nationala. 

ARTICOLUL 10 Agentii membri CPI vor trebui sa ofere servicii competente bazate pe   cunoasterea standardelor si practicilor din acele domenii imobiliare in care isi desfasoara in mod curent activitatea. Agentii membri CPI nu se vor angaja sa ofere servicii  profesionale specializate privind proprietatile si serviciile aflate in afara sferei lor de competenta, decat daca obtin asistenta unui specialist competent in acel tip de proprietati sau servicii sau in cazul clientului ii este adusa in totalitate la cunostinta neabilitarea membrului CPI in acel domeniu. Orice persoana angajata sa ofere asistenta va fi prezentata in acest mod clientului iar contributia sa la incheierea afacerii va fi precizata. 

ARTICOLUL 11 In cazul controversei intre doi agenti membri CPI care apartin a doua firme diferite, disputa lor va fi transmisa spre solutionare Uniunii in conformitat cu regulamentele acesteia inainte de a se ajunge la judecata. 

ARTICOLUL 12 In cazul in care sunt acuzati de practici neconforme Codului Etic sau solicitati sa prezinte dovada ori sa coopereze in orice fel, in orice procedura disciplinara sau investigare, agentii membri CPI vor prezenta toate faptele comisiei Uniunii sau subcomisiilor acesteia si nu vor intreprinde nici o actiune in scopul intreruperii sau obstructionarii acestui proces de instrumentare.

Standard practic 12-1 Agentii membri CPI nu vor fi pasibili de masuri disciplinare pentru valoarea Codului Etic in cadrul unei tranzactii in fata unei singure comisii a Asociatiei si numai o singura data.

Standard practic 12-2 Fara a fi autorizati, agentii membri CPI nu vor face nici o declaratie si nu vor releva fapte, comentarii sau decizii legate de audierile privind incalcarea Codului Etic, sau a unei hotarari.

Standard practic 12 - 3 Agentii membri CPI nu vor obstructiona investigatiile comisiei sau aplicarea masurilor disciplinare ale comisiei prin sesizari multiple ale codului etic bazate pe acelasi eveniment sau tranzactie. 

 Standard practic 12 - 4 Agentii membri CPI nu vor impiedica procedurile de investigare sau disciplinare ale comisiei prin sesizari multiple ale incalcarii Codului Etic bazate pe acelasi eveniment sau tranzactie.

ARTICOLUL 13 Agentii membri CPI nu vor sugera sau recomanda nici unui client sa faca uz de serviciile altei organizatii sau entitati in care au un interes direct fara a relevaacest interes in momentul recomandarii sau sugestiei. 

ARTICOLUL 14 Agentii membri CPI nu se vor angaja in activitati care constituie practici ilegale si vor recomanda consultanta juridica ori de cate ori interesele unei parti implicate in tranzactie o cer.

 ARTICOLUL 15 Agentii membri CPI vor avea grija ca imaginea proprie pe care o vor promova public si reclama sa fie reale.

Standard practic 15-1 Ambele parti care au tranzactionat o proprietate pot folosi termenul intermediat prin", iar acestia nu pot fi impiedicati sa faca publica cooperarea sau asistenta:in cadrul tranzactiei. 

ARTICOLUL 16 Pentru protectia tuturor partilor, agentii membri CPI vor avea grija ca toate aspectele si obligatiile financiare privind tranzactia sa se faca in scris,exprimand termenii exactii conveniti de parti. Cate o copie a acestor documente va fi oferita fiecarei parti implicate dupa semnare. 

ARTICOLUL 17 Agentii membri CPI nu se vor angaja in nici o practica si nu vor intreprinde nici o actiune indreptata impotriva agentiei altui agent membru CPI. 

Standard practic 17-1 Semnele care anunta ca o proprietate este de vanzare, inchiriere sau schimb nu vor fi amplasate pe proprietate fara acceptul proprietarului.

Standard practic 17 - 2 Agentii membri CPI care obtin informatii de la alt agent despre  o proprietate nu vor transmite aceasta informatie si nu vor solicita cooperarea unei terte parti fara asentimentul celui care a furnizat informatia. 

Standard practic 17-3 Agentii membri CPI nu vor scoate la vanzare o proprietate care constituie exclusivitatea altui agent membru CPI. Totusi, daca agentul care are exclusivitatea a refuzat sa anunte care este data expirarii exclusivitatii, agentul membru CPI poate contacta proprietarul pentru a o afla si pentru a discuta eventuala colaborare ulterioara prezentei intelegeri. 

Standard practic 17-4 Agentii membri CPI nu vor folosi informatii obtinute de la ei din propria baza de date, din oferte de cooperare primite de la alti agenti sau alte surse ale agentiei, in scopul crearii unui raport de referinta pentru un al treilea agent saupentru un client daca pentru folosirea acestor surse este autorizata de detinatori pentru situatia respectiva. 

Standard practic 17-5 Faptul ca o proprietate a constituit exclusivitatea unui agent, nu va putea impiedica sau inhiba un alt agent membru CPI sa solicite exclusivitatea dupa expirarea respectivei exclusivitati. 

Standard practic 17-6 Faptul ca un proprietar a retinut un agent membru CPI sau o agentie ca agent exclusiv drept recunostinta pentru una sau mai multe tranzactii anterioare nu va da dreptul agentuli sau agentiei sa inhibe sau sa impiedice alt agent sau alta agentie sa incerce sa incheie tranzactii cu proprietarul. 

Standard practic 17-7 Daca agentii membri CPI sunt contactati de proprietari care le solicita vinderea unei proprietati care a fost deja oferita in exclusivitate altui agent, acestia au dreptul sa discute termenii viitori in care vor putea obtine o eventuala colaborare si se vor ocupa de vanzare, insa acestea vor putea deveni efective numai dupa expirarea tuturor exclusivitatilor deja acordate. 

Standard practic 17-8 Agentii membri CPI au obligatia ca inainte de a accepta o exclusivitate sa se informeze daca proprietatea face obiectul unei conventii valide de exclusivitate. 

Standard practic 17-9 Agentii membri CPI care actioneaza ca agenti ai cumparatorului vor fi obligati sa anunte acest lucru la primul contract cu agentul vanzatorului. 

Standard practic 17 -10 Agentii membri CPI care actioneaza ca agenti ai cumparatorului si contacteaza direct vanzatorul vor fi obligati sa-si prezinte statutul de agent la primul contact cu proprietarul ori reprezentantul acestuia. 

 Standard practic 17 -11 Agentii membri CPI care actioneaza ca agenti sau subagenti ai vanzatorului vor fi obligati sa anunte acest statut la primul contact cu cumparatorul sau reprezentantul acestuia. 

ARTICOLUL 18 La vanzarea unei proprietati aflate in exclusivitatea unui alt agent, se vor folosi serviciile altui agent mutual acceptat, cu care s-au convenit termenii cooperarii  daca acest lucru este in interesul clientului. Negocierile privind o proprietate aflata in exclusivitatea altui agent vor fi purtate cu acest agent, nu cu vanzatorul; numai cu acceptul agentului se vor purta tratative cu vanzatorul. 

Standard practic 18-1 Este de datoria agentului vanzatorului sa evidentieze imediat toate datele referitoare la situatia juridica inainte de incheierea tranzactiei. 

Standard practic 18-2 Transmiterea ofertelor va fi facuta de agenti intr-o maniera obiectiva. 

Standard practic 18-3 Agentii membri CPI care actioneaza ca agenti exclusivi ai vanzatorului stabilesc termenii si conditiile ofertelor de cooperare. Termenii in care are loc o cooperare vor trebui stabiliti intre cei doi agenti inainte de a se emite oferta privind tranzactia. 

ARTICOLUL 19 Agentii membri CPI nu vor face cu buna stiinta sau din dezinformare, declaratii false privind competitorii, afacerile sau practicile in afaceri ale acestora. 

ARTICOLUL 20 Obligativitatea agentului de a intreba cumparatorul daca oferta este cunoscuta de la alte agentii imobiliare si sa refuze vizionarea in acest caz. In cazul cand oferta a fost vizionata de un client cumparator prin mai multe agentii, agentia care a facut prima vizionare va fi indreptatita sa solicite comision. 

 ARTICOLUL 21 Obligatia agentilor imobiliari de a pastra confidentialitatea informatiilor(asa cum este prevazut de legile statului) oferite de clientii lor pe parcursul unei  relatii de rteprezentare sau a uneia de non - reprezentare recunoscuta prin lege continua dupa terminarea relatiei de reprezentare sau a oricarei relatii de non - reprezentare recunoscuta de lege. Agentii imobiliari, in mod constient, pe parcursul si dupa terminarea relatiei profesionale cu clientii lor nu vor:  

1) divulga informatii confidentiale ale clientilor, sau

2) folosi informatii confidentiale ale clientilor in dezavantajul acestora, sau

3) folosi informatii confidentiale ale clientilor in avantajul agentilor imobiliari sau in avantajul unor terte parti decat daca:

a) clientii au consimtit in deplina cunostinta de cauza; sau

b) Agentilor imobiliari li se cere prin ordin judecatoresc; sau

c) este in intentia unui client sa comita o infractiune iar informatiile sunt necesare pentru a evita infractiunea; sau d) este necesar pentru a apara un agent imobiliar sau angajatii/colaboratorii acestuia sau asociatii,  impotriva unei acuzatii de comportament incorect.

 

 REGULAMENT DE DISCIPLINA A COMUNITATII PROFESIONISTILOR IN IMOBILIARE

 

           Activitatea agentiilor Imobiliare se desfasoara sub egida unei Asociatii - Comunitatea Profesionistilor in Imobiliare

         organizata la nivel Central si la nivel de filiala, ale carei organe de conducere sunt: 

La nivel CENTRAL 

- Congresul National

- Consiliu Central

- Presedinte CPI 

 

La nivel de FILIALA

                                                             - Adunarea Generala a Membrilor Filialei (CPI)

                                                             - Consiliul de Administratie al Filialei

                                                             - Presedintele Consiliului de Administratie al Filialei

                                                             Actele Asociatiei si Filialelor emise in baza atributiilor ce le-au fost conferite prin statut sunt obligatorii fata de 

                                                             membrii lor sub sanctiunea atragerii raspunderii disciplinare. 

      Art.1. Activitatea contabil-financiara a Asociatiei pe cele doua nivele de organizare (Central si Filiala) va fi supusa controlului

      Comisiei de Cenzori (sau Cenzorului dupa caz), iar aspectele disciplinare ale conduitei membrilor vor fi supuse controlului si

      sanctionarii de catre CONSILIUL SUPERIOR de DISCIPLINA ( nivel Central), respectiv CONSILIILOR de DISCIPLINA de la

      nivelul Filialelor. 

     Art.2. La nivel Central al Asociatiei functioneaza CONSILIUL SUPERIOR de DISCIPLINA desemnat de Congresul National si

     ales dintre membrii Uniunii cu autoritate profesionala si morala. Consiliul Superior de Disciplina este format din 5 (cinci)

     membri tiulari - (un presedinte,  un vicepresedinte si 3 membri, precum si 3 membri supleanti), desemnati prin vot de

     Congresul National al Asociatiei pe o perioada de 3 ani, dintre membri care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita. 

Art.3. Consiliul Superior de Disciplina are urmatoarele atributii:

a) aplica sanctiuni disciplinare;

b) solutioneaza contestatii cu privire la Hotararile disciplinare pronuntate de Cons. de Disciplina ale Filialelor; 

c) face propuneri Congresului National pentru sanctionarea disciplinara a membrilor Cons. Central si a Cons. de

Administratie a Filialelor, dupa caz;

d) analizeaza plangerile, sesizarile, reclamatiile privind activitatea membrilor Uniunii si ia masurile necesare;

e) face propuneri Congresului National sau Cons. Central cu privire la activitatea sa;

f) organizeaza si executa controlul asupra respectarii Statutului, regulamentelor, normelor, hotararilor CPI de catre membrii sai;

g) informeaza Consiliul Central asupra activitatii sale;

h) poate apela la experti pentru solutionarea abaterilor. 

        Art.4. Contestatiile impotriva sanctiuniilor aplicate de Consiliul Superior de Disciplina se depun in termen de 30 zile de la

        data primirii comunicarii si se solutioneaza de Consiliul Central in termen de 30 zile de la data inregistrarii. Deciziile Consiliului

        Central CPI sunt definitive si pot fi atacate in contencios administrativ potrivit L. nr. 29/1990 cu modificarile ulterioare. 

Art.5. Presedintele convoaca Consiliul Superior de Disciplina cel putin odata pe trimestru si ori de cate ori este nevoie si este

inlocuit la nevoie de vicepresedinte. 

Art.6. Sanctiunile disciplinare care se aplica membrilor Asociatiei in raport cu gravitatea abaterilor savarsite sunt: 

       a) avertismentul scris,

       b) suspendarea calitatii de membru pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an, sau pana la reglementarea platii cotizatiei profesionale, in cazul restantei la plata cotizatiei profesionale lunare, mai mult de 6 luni;

       c) sanctiuni pecuniare care se fac venit la bugetul Asociatiei si a caror cuantum se va stabili si se va actualiza periodic prin

       Hotarare a Asociatiei;

       d) excluderea definitiva din CPI insotita de pierderea calitatii de membru. 

   Art.7. Consiliul de Disciplina al Filialei functioneaza pe langa Consiliul de Administratie al Filialelor fiind compus din 3 membri

   titulari (un presedinte si 2 membrii precum si 2 membri supleanti). 

  Membri Consiliului de Disciplina al Filialei sunt desemnati prin vot de Adunarea Generala a Membrilor Filialei pentru o perioada

  de 3 ani,dintre membri sai care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita. 

   Art.8. Consiliul de Disciplina al Filialei are urmatoarele atributi:

  a) se conformeaza regulilor de procedura prevazute de art. 14. si aplica sanctiuni disciplinare prevazute la art. 16. pentru

  membrii filialei;

  b) primeste sesizari si se poate autosesiza in cazul constatarii de abateri ale membrilor

 

   Consiliul de Administratie a Filialelor. 

Deciziile de solutionare a contestatiilor la  Hotararile disciplinarepronuntatede Cons. de Disciplina ale Filialelor (contestatii solutionate de   Cons. Sup. de Disciplina) pot fi atacate in termen de 30 zile de la datacomunicarii Hotararii si se judeca de instantele de contencios administrativ potrivit dispozitiilor L. nr.29/1990 cu modificarile ulterioare. 

           Art.9. Cons. Sup. de Disciplina al CPI precum si Cons. de Disciplina ale Filialelor Asociatiei sunt instante disciplinare in

           structura organizatorica si activitatea agentiilor imobiliare, avand competenta in materia sanctionarii abaterilor disciplinare

           savarsite de membri Uniunii. 

 

        Congresul CPI si Cons. Central al CPI functioneaza de asemenea ca instante disciplinare in urmatoarele cazuri: 

a)       Congresul CPI – atunci cand hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliul Central si ai membrilor Consiliului

        de Administratie a Filialelor Uniunii, la sesizarea Consiliului Superior de Disciplina. 

       Hotararile disciplinare ale Congresului CPI sunt definitive, contestatiile impotriva sanctiunilor hotarate de Congresul CPI

pot  fi formulate in termen de 30 zile de la data comunicarii ofciale, in scris a hotararii si se judeca de instantele de contencios

       administrativ conform L. nr. 29/1990 cu modificarile ulterioare. 

 b)   Consiliul Central al CPI – atunci cand solutioneaza contestatiile impotriva sanctiunilor aplicate de Consiliul Superior de Disciplina

       (contestatiile se depun in termen de 30 zile de la data primiri comunicarii si se solutioneaza de Consiliul Central al CPI

       in termen de 30 zile de la data inregistrarii). Deciziile Cons. Central sunt definitive si pot fi atacate la instantele de contencios

       administrativ in baza L. nr.29/1990 cu modificarile ulterioare.

 

RARASPUNDEREA MEMBRILOR ASOCIATIEI

 Art.10. Raspunderea membrilor Asociatiei poate fi angajata in urmatoarele forme: disciplinar administrativ, civil sau penal dupa caz. 

     Raspunderea disciplinara poate fi angajata conform prevederilor Statutului Asociatiei si a Regulamentului de Disciplina. 

     Art.11. Raspunderea disciplinara. 

   Fapta savarsita de membrul Uniunii prin care se incalca dispozitii ale legii, ale Statutului, Hotararile obligatorii ale organelor

   de conducere ale Asociatiei precum si orice alta fapta de natura a prejudicia onoarea si prestigiul profesiei constituie abatere

   disciplinara si se pedepseste conform art.6. 

   Art.12. Sunt considerate abateri disciplinare urmatoarele fapte: 

   a)     nedeclararea in termen de 30 zile de catre un membru al Uniunii a datelor, respectiv a modificarilor survenite

   (nr. de asociati, lista angajatilor, sediul social, acte aditionale) necesare completarii la zi a Registrului Agentilor Imobiliari;

   b)     neprezentarea de 2 ori consecutiv la chemarea Cons. de Disciplina in vederea solutionarii in urma unei plangeri sau

   sesizari aparute in legatura cu activitatea sa;

  c)    nerespectarea Hotararilor Congresului, a Hotararilor Adunarii Generale a Membrilor Asociatiei, a Statutului CPI, a

  Regulamentului de Disciplina;

  d)     neplata nejustificata a cotizatiei profesionale de membru CPI pe mai mult de 6 luni;

  e)     neplata nejustificata a cotizatiei profesionale de membru CPI pe o perioada mai mare de 12 luni;

  f)      condamnarea definitiva pentru infractiuni contra patrimoniului sau de fals;

  g)     nerespectarea de catre membrul Asociatiei a oricarui articol cuprins in contractele de angajare in raport cu angajatul sau;

  h)     nesolicitarea de catre membrul Asociatiei la angajarea unui agent imobiliar a cazierului personal, care demonstreaza ca

  persoana respectiva poate practica meseria de agent imobiliar;

  i) nerespectarea de catre membrul Uniunii in calitate de angajator a drepturilor angajatului prevazute de Codul Muncii si

  legislatia in vigoare;

  j) prejudicierea morala sau materiala prin denigrare si publicitate defaimatoare la adresa altui membru al Asociatiei;

  k) incalcarea partiala sau totala a contractului scris cu clientul (orice persoana fizica sau juridica care se adreseaza ca

  proprietar sau interesat membrului Asociatiei in vederea realizarii intermedierii unui act juridic care are ca obiect bunuri imobile);

  l) nerespectarea confidentialitatii privind pretul si adresa imobilului precum si datele de identificare ale partilor implicate

  intr-o tranzactie incheiata;

  m) complicitatea membrului Asociatiei la tranzactii ilicite (situatie dovedita prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila);

  n) concurenta neloiala sub orice forma fata de un partener (sau parteneri) - membri ai Asociatiei;

  o) incalcarea prevederilor stipulate in conventiile, protocoalele incheiate intre CPI (filiale) si orice institutie, organizatie sau

  persoana juridica (cum ar fi Registrul Comertului, Uniunea Notarilor Publici din Romania, Administratiile Financiare,

  Judecatorii,Oficiul pentru Protectia Consumatorului, Oficiul Concurentei, Politie, etc);

  p) utilizarea nejustificata a fondurilor banesti sau a mijloacelor materiale ale CPI in scop personal;

  q) abuzul in functie in interes personal sau pentru favorizarea/defavorizarea unor terti;

  r) sustinerea unei activitati necorespunzatoarea cu functia detinuta (absenteism nemotivat, neimplicare efectiva in activitatea

  pentru care a fost desemnat, refuzarea/nerezolvarea sarcinilor specifice functiei detinute). 

  Art.13. Raspunderea disciplinara a membrului Asociatiei nu exclude raspunderea civila, penala sau administrativa a acestuia. 

           Actiunea disciplinara poate fi exercitata in urma unei sesizari sau plangeri inregistrata la cel mult un an de la data savarsirii

           abaterii. 

            Normele metodologice privind incadrarea abaterilor disciplinare si a sanctiunilor corepunzatoare care se aplica pentru

            fiecare in parte se regasesc la art.16. 

            Art.14. Reguli de procedura. 

           Consiliul Superior de Disciplina (Consiliul de Disciplina - Filiala) primeste plangeri sau sesizari adresate de orice persoana fizica sau

           juridica, institutii ale statului sau se poate autosesiza. Aceste adrese scrise vor fi inregistrate intr-un registru unic de plangeri si

           sesizari. 

           Toate plangerile si sesizarile adresate Consiliul Superior de Disciplina (Consiliul de Disciplina Filiala) vor primi raspuns scris prin

           scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 

           Art.15. In procedura de constatare si sanctionare a abaterilor disciplinare, se vor parcurge 3 etape distincte: 

   A) Cercetarea prealabila;

   B) Ancheta disciplinara; 

   C) Judecarea abaterilor disciplinare.

          Anterior derularii procedurii cu regulile privind cele 3 etape de parcurs se va incerca solutionarea pe cale amiabila

          intre partile implicate in conflict. In situatia in care acest lucru nu este posibil in 7 zile de la data primirii sesizarii, va fi

          intocmit un dosar ce va cuprinde toate materialele stranse pe parcursul analizarii cazului. 

 

   Cercetarea prealabila - se va audia persoana care a formulat plangerea, sesizarea, stabilindu-se veridicitatea faptelor

   in concordanta cu probele, dovezi materiale; - vor fi culese informatii cu privire la activitatea membrului Uniunii cercetat; 

   in legatura cu cazul cercetat se intocmeste un referat care va contine in final o propunere privind solutionarea plangerii,

   sesizarii. In urma cercetarii prealabile daca se constata ca plangerea este intemeiata, avand la baza fapte reale, existand

   probe certe se deschide ancheta disciplinara

 

         Ancheta disciplinara - referatul intocmit in urma cercetarii prealabile se va analiza intr-o sedinta a Consiliul Superior de Disciplina

                (Consiliul de Disciplina a Filialei); se va convoca prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire membrul Asociatiei

                cercetat, pentru  audiere si informarea despre obiectul anchetei disciplinare; 

                - dupa audierei i se va da posibilitatea membrului Uniunii cercetat, sa dea explicati scrise asupra cazului in care este implicat sa prezinte probe materiale care sa ateste nevinovatia sa; Consiliul Superior de Disciplina sau dupa caz Consiliul de Disciplina a Filialei analizand datele obtinute in urma cercetarii prealabile si a anchetei desfasurate

                va decide inceperea sau neinceperea abaterii disciplinare. 

 

 Judecarea abaterii disciplinare:

 Presupune parcurgerea urmatoarelor faze:

 - formarea completului de judecata, care in cazul Cons. Sup. de Disciplina poate fi compus din presedintele Cons. Sup. de Disciplina si minim 2 membrii din cei 4 ai Cons. Sup. de Disciplina, iar in cazul    Cons, de Disciplina al Filialei va fi compus din presedinte si cei 2 membrii ai sai. presedintele Cons. Sup. de Disciplina are competenta de a decide asupra datei de organizare a sedintei de judecata si sa solutioneze cazul impreuna cu minim 2 membrii din cei 4 ai Cons. Sup. de Disciplina. La nivelul filialei solutionarea cazului se face de catre presedintele Cons. de Disciplina al Filialei impreuna cu cei 2 membrii; - termenul de judecata se fixeaza in maximum 30 zile de la data deciziei de exercitare a actiunii disciplinare si se instiinteaza in scris partile asupra acestui termen prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; in cadrul sedintei de judecata se vor asculta

          partile si se vor administra probele cu inscrisuri si martori (daca este cazul); la sfarsitul sedintei de judecata, Cons. Sup. de Disciplina (sau dupa caz Cons. de Disciplina al Filialei) va dispune prin vot, cu majoritate simpla aplicarea unei sanctiuni disciplinare corespunzatoare gravitatii abaterii savarsite. Presedintele Cons. Sup. de Disciplina (presedintele Cons. de Disciplina al Filialei) nu are drept de veto; hotararea instantei va fi comunicata in scris prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, membrului Uniunii sanctionat, aducandu-i-se la cunostinta instantele si termenele de contestare a acestor hotarari. 

Art.16. Sanctiunile disciplinare si incadrarea lor. 

         Sanctiunile disciplinare aplicabile membrului Uniunii raportate la criteriile gravitatii abaterilor sunt urmatoarele: 

a) avertisment scris (se aplica pentru: art. 12 lit. a, c, g, h, j, k); 

          b) suspendarea calitatii de membru al Uniunii pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an (se aplica pentru

          art. 12 lit. b, d, l, n, o,r); 

          c) sanctiuni pecuniare care se fac venit la bugetul Uniunii al caror cuantum se stabileste si se actualizeaza periodic prin

          hotararea Asociatiei. Sanctiunile pecuniare se aplica pentru aceleasi abateri prevazute la pct. a) numai prin acordul tuturor

          membrilor  Cons. Sup. de Disciplina sau dupa caz Cons. de Disciplina a Filialei; 

           d) excluderea definitiva din Uniune insotita de pierderea calitatii de membru (se aplica pentru art. 12 lit. e, f, i, m, P, 4).