Misiunea CPI - Comunitatea Profesionistilor in Imobiliare

Comunitatea profesionistilor in Imobilare (C.P.I.) este reprezentantul C.E.P.I. - Asociatia Europeana a Profesiilor Imobiliare - pentru introducerea standardelor, principiilor şi practicilor profesionale europene pe piaţa imobiliara din Romania. CPI menţine o stransa colaborare informativă cu reprezentanţii C.E.P.I. – schimburi de experienţă şi consultanţă, în vederea ridicării calităţii serviciilor practicate în domeniul imobiliar.

Scopul înfinţării C.P.I. / Misiune

Asa cum prevede si Statutul, Comunitatea Profesionistilor in Imobiliare a fost infiintata in scopul de a atige urmatoarele obiective:

  • sustine, reprezinta si protejeaza interesele si drepturile membrilor sai fata de alte persoane fizice, juridice, ori fata de stat inclusiv organele de jurisdictie, in baza unor mandate speciale atunci cand este cazul;
  • descurajeaza acordurile si practicile monopoliste ori discriminatorii in domeniul imobiliar, precum si orice acte sau fapte comise de un comerciant in dauna altui comerciant, inscrise in sfera concurentei neloiale, ca de exemplu: denigrarea, deturnarea clientelei, coruperea personalului altui comerciant, infidelitatea etc.;
  • eradicarea practicarii necalificate a activitatilor in domeniul imobiliar;
  • schimburi de experienta si consultanta in vederea ridicarii calitatii serviciilor practicate in domeniul imobiliar prin colaborarea informativa cu C.E.P.I. (Conseil Europeen des Professions Imobiliares), precum si participarea la Targuri  si Expozitii de Imobiliare;
  • promoveaza sistemul legal de recunoastere si licentiere in domeniul imobiliar, atat a societatilor comerciale cu activitate specifica, cat si a persoanelor fizice ce lucreaza in domeniul imobiliar;
  • organizeaza cursuri de pregatire profesionala cu obtinere de Certificate de Calificare, Initiere, Perfectionare si Specializare, emise de catre Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei si C.N.F.P.A.; aceste Certificate sunt recunoscute in Comunitatea Europeana prin Apostila de la Haga, iar nivelul de calificare corespunde standardului european cerut in prezent;
  • organizeaza si sprijina ata membrii cat si nemembrii care-si desfasoara activitatea in domeniul imobiliar in vederea solutionarii litigiilor specifice, in limitele legale si cu respectarea dispozitiilor privind acordarea de consultatii juridice;
  • mentine colaborarea dintre membrii Asociatiei, dintre acestia si terti, din tara sau Europa care desfasoara activitati economice in baza liberei initiative legate de domeniul imobiliar ori de alte domenii conexe prin punerea la dispozitia membrilor sai si nu numai, un soft de gestionare a activitatii agentilor imobiliar - CRM precum si si a unui Sistem Multiplu  de Listare - MLS- de cooperare intre agentii imobiliari