Profilul de formare a unui agent imobiliar la nivel european

Un agent imobiliar este o persoană sau o companie care oferă servicii de consultanta și de mediere pentru și în numele terților/clientilor în procesul de vânzare, cumpărare, intermediere, schimb, închiriere sau transferul de proprietăți, drepturi de proprietate.

Sarcinile unui agent imobiliar includ următoarele:
  • Prospectarea
  • Consilierea clientilor
  • Realizarea unui contract de intermediere și a unui dosar al clientului
  • Promovarea și publicitatea proprietăților
  • Facilitarea unei tranzacții
  • Gestionarea unei afaceri imobiliare
  • Promovarea serviciilor imobiliare cu profesionalism
Această listă contureaza profilul unui agent imobiliar la nivel european.

Competența profesională se referă la aptitudinea unei persoane de a folosi cunostintele de specialitate pe care le detine în domeniul imobiliar și calificările obtinute conform studiilor și cursurilor efectuate, în vederea indeplinirii cu succes a obiectivelor sale.

Calificările sunt înțelese ca un set de cunoștințe, abilitati practice și abilități comportamentale. Calificările sunt dobândite prin învățare și prin acumularea de experiența la locul de munca și pe teren.

Abilitățile comportamentale, abilitățile de comunicare se obțin din interactiunile realizate intre agent și clientii săi de-a lungul timpului,
gestionarea dosarelor și finalizarea cu succes a tranzactiilor imobiliare.
Acestea se refera la o buna comunicare, profesionalism, seriozitate, rabdare adaptabilitate și empatie.  

Educația imobiliara este completata prin participarea agentului la diferite cursuri și traininguri specializate în domeniul imobiliar, realizate de către insitutii și organizații autorizate de către stat. Aceste cursuri sunt necesare 
pentru persoanele care desfășoară activități imobiliare în statele membre ale UE și sunt reglementate de către fiecare țara în parte.

 

Be inspired, be healthy!

      Florin Popovici